Budownictwo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji budowanych - projektowanie i kosztorysowanie, zastępstwo inwestorskie, nadzory inwestorskie, rozliczenia robót inwestycyjnych, okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych, ekspertyzy i opinie techniczne (rzeczoznawca budowlany).

Tworzymy zespół specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia i wieloletnią praktykę zawodową.


Szczegółowy zakres usług budowlanych:

Kompleksowa obsługa inwestycji:                    

  • projektowanie i kosztorysowanie - sporządzanie projektów budowlanych w budownictwie ogólnym oraz kosztorysów budowlanych;
  • zastępstwo inwestorskie - wykonywanie funkcji inwestora zastępczego w inwestycjach budowlanych w pełnym zakresie, obejmującym przygotowanie i realizację inwestycji;
  • nadzory inwestorskie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacji sanitarnych;                     
  • rozliczenia robót inwestycyjnych nowych i remontów budowlanych.

Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane jako materiały przedprojektowe lub dla potrzeby zarządzania nieruchomościami.

Kategoryzacja obiektów - określanie parametrów nieruchomości dla potrzeb kategoryzacji np. budynków hotelowych.

Okresowe kontrole stanu technicznego obiektów - zgodnie z ustawą Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli technicznej. Niewykonanie przez właściciela lub zarządcę nieruchomości obowiązku kontroli okresowej podlega karze grzywny. Firma nasza wykonuje okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z wymogami określonymi znowelizowanej ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Zakres przeglądu rocznego - sprawdzenie stanu technicznego:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zakres przeglądu wykonywanego co najmniej 2 razy w roku. w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2 - sprawdzenie stanu technicznego:  

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Zakres przeglądu 5-letniego - sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

W ramach okresowych przeglądów dokonujemy również sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzednich kontroli.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.