Projekty budowlane i operaty wodnoprawne

Dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, opracowujemy kompletną dokumentację techniczną – projekty, operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Udzielasz nam Pełnomocnictwa, a my papierologię i uzgodnienia zrobimy za Ciebie – do zgłoszenia wodnoprawnego lub do pozwolenia wodnoprawnego, do zgłoszenia do Starostwa.

Pomagamy również w uzyskaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Co jest potrzebne:

  • mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000;
  • uproszczony wypis z rejestru gruntów;
  • wypis i wyrys z planu zagospodarowania lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • badanie geotechniczne.

https://sklep-oczyszczalnia.pl/pozwolenie-wodnoprawne,id225.html

https://sklep-oczyszczalnia.pl/zgloszenia-wodnoprawne,id224.html

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.