Projekty budowlane i operaty wodnoprawne

Dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków, opracowujemy kompletną dokumentację techniczną – projekty, operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Każde opracowanie poprzedzone jest wizją na terenie nieruchomości klienta (ustalenie lokalizacji obiektów, pomiary sytuacyjno-wysokościowe) i badaniem geologicznym gruntu, na podstawie których dobieramy odpowiednie dla danych warunków lokalnych, rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.

Pomagamy również w uzyskaniu dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.