Separatory tłuszczu i koalescencyjne

Separatory tłuszczu

Tłuszcze zawarte w ściekach wywierają niekorzystny wpływ na układy kanalizacyjne (zatykanie przewodów) oraz procesy oczyszczanie ścieków i przeróbki osadów. Separatory tłuszczów przeznaczone są do oddzielania tłuszczów i stosuje się dla ścieków pochodzących z kuchni w barach, restauracjach, hotelach, z rzeźni, przetwórni mięsa i ryb itp.

Separatory koalescencyjne

Zadaniem separatora koalescencyjnego jest oddzielanie substancji ropopochodnych z wód opadowych i procesowych. Stosuje się je na stacjach paliw, myjniach samochodowych, drogach, parkingach, w magazynach, w warsztatach samochodowych, na autostradach itp. Ścieki przed wprowadzeniem do separatora powinny być oczyszczone w osadniku, w którym w wyniku sedymentacji zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe cięższe od wody. Osadnik może być zintegrowany z separatorem lub wydzielony jako osobny zbiornik. Oferujemy separatory plastikowe i betonowe.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.