Przydomowe i przyobiektowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków

ZBS WOBET-HYDRET

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBS działają w technologii SBR. Proces oczyszczania podzielony jest na cykle i fazy, których ilość i czas trwania uzależniony jest od wielkości systemu i charakterystyki dopływających ścieków. Prosta, kompaktowa konstrukcja, mocny, ożebrowany zbiornik z PEHD (jedno i dwupłaszczowy) podzielony na komory retencyjną i biologiczną, energooszczędna dmuchawa, sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem LCD. Sterownik wyposażono w szereg funkcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, np.: wybór trybu pracy. Wszystkie parametry, jak i wybrane ustawienia są podtrzymane w przypadku zaniku zasilania, po ponownym jego włączeniu. Mogą być również wyposażone w pompę umożliwiającą ciśnieniowe odprowadzenie ścieków bez konieczności zastosowania przepompowni w przypadku braku możliwości grawitacyjnego zrzutu ścieków do odbiornika. Przydomowe oczyszczalnie ścieków ZBS-C (SBR) posiadają oznakowanie CE, są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz atest higieniczny: BK/W/0338/02/2018.

ZBB WOBET-HYDRET

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBB działają w oparciu o oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym (układ hybrydowy). Zastosowanie złoża fluidalnego, umożliwia osiągnięcie wyższej stabilności pracy oczyszczalni w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym. Prosta, kompaktowa konstrukcja, energooszczędna dmuchawa, sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem LCD. Zbiorniki z PEHD, dwupłaszczowe – możliwość montażu nawet w bardzo niesprzyjających warunkach gruntowo-wodnych i przy dużym zagłębieniu urządzeń. Reaktor w wersji standardowej, podzielony jest na trzy komory: komorę osadnika wstępnego, komorę biologiczną, komorę osadnika wtórnego z recyrkulacją. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się w sposób automatyczny. Sterownik umieszczony w pojemniku technicznym, umożliwia m.in.: wybranie trybu pracy w celu dostosowania jej do parametrów dopływu. W przypadku braku zasilania, po ponownym jego włączeniu, funkcje i ustawienia są podtrzymane. Oczyszczalnie ZBB oferowane są w wersji poziomej lub pionowej. Zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.

BIOFICIENT KINGSPAN

BioFicient to innowacyjny, kompaktowy system do oczyszczania ścieków bytowych. Charakteryzuje się prostą i zwartą konstrukcją, obejmującą monolityczny zbiornik z czterema komorami. Technologia ruchomego, napowietrzanego złoża stanowi rozwinięcie tradycyjnej metody biologicznej, lecz dzięki zastosowaniu aż dwóch stref tlenowych jest bardziej efektywna oraz lepiej radzi sobie ze zmiennym dopływem ścieków. Wysoka skuteczność oczyszczania, potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013, przy niskich kosztach eksploatacji.

BIODISC BA – BB KINGSPAN

Przydomowe w pełni biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc pracują w unikatowej technologii tarczowych złóż biologicznych. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo wysoką skuteczność oczyszczania, przy niewielkiej powierzchni zabudowy, niskich kosztach eksploatacji (silnik o mocy 50W), cichej pracy, a także braku nieprzyjemnych zapachów. Dzięki zastosowaniu systemu kubeczkowego porcjowania ścieku urządzenie utrzymuje wysokie parametry oczyszczania, nawet przy zmiennym dopływie ścieku. Monolityczny zbiornik wykonany z GRP wzmocnionej włóknem szklanym. Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A2:2013.

BIO DUO-HYBRYDA METRIA

BIO DUO-HYBRYDA do mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Dzięki zastosowaniu podwójnej technologii w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach oczyszczalnie osiągają bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, przy niskich kosztach eksploatacji. Systemy hybrydowe obecnie uznawane są za jedną z najbardziej skutecznych technologii oczyszczania ścieków, a przy tym mało wrażliwych na niekorzystne warunki pracy. Systemy takie są dużo bardziej odporne na przeciążenia hydrauliczne, zmienne ilości dopływających ścieków i mogą przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń niż system klasyczny (z osadem czynnym), ze względu na możliwość zgromadzenia większej ilości biomasy w dwóch postaciach.
Są również odporne na okresowe braki prądu, na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków. Zbiorniki wykonane z PEHD. Zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.

SBR THE ONE AQUATECH

Biologiczne oczyszczalnie ścieków SBR THE ONE działają w technologii SBR. Cały proces oczyszczania zachodzi w jednym zbiorniku w trzech cyklach. Prosta, kompaktowa konstrukcja – reaktor z PEHD, energooszczędna dmuchawa, zawansowany sterownik z sygnalizacją alarmową. Urządzenie zapewnia wysoki stopień oczyszczania ścieków przy niskich kosztach eksploatacji. Zgodność z normą: PN-EN 12566-3+A2:2013.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.